Jeep Grand Cherokee podczas pomiarów emisyjnych
Tribologia (nazywana również trybologią) to nauka o procesach zachodzących w ruchomym styku ciał stałych. Natomiast tribotechnika czy tribolotechnologia określa istniejące praktyczne rozwiązania, istniejące technologie zmniejszania zużycia materiałów tribologicznych.

Tym samym działanie naszego zespołu 44tuning Performance Center we współpracy z polską marką Panther P52 (istnieje od 1991 roku), to sprawdzone, przetestowane produkty, pakiety rozwiązań w postaci Nanotechnologii Panther P52 (aktualnie 36 preparatów), autorskie pakiety LSPI/SPI & Friction Solution (dla silników benzynowych), SPI & Friction Solution (dla silników w motocyklach i quadach), Power & Friction Solution (dla silników wysokoprężnych) czy Power Economy Performance (pakiety dla silników benzynowych i diesel)  przyczyniają się do znaczącego zmniejszenia tarcia, wzrostu trwałości, tworzenia warstw ochronnych, miminalizowania negatywnych zjawisk, wzrostu osiągów i zmniejszenia zużycia paliwa.   
Tłok audi RS6 uszkodzony przez zjawisko samozapłonów i nadmierne tarcie
Tworzone warstwy ochronne, przy sukcesywnym działaniu profilaktycznym pozwalają uzyskać efekt bezzużyciowości tam gdzie dociera olej i zachodzi zjawisko tarcia. Zatem dysponujemy pożądaną na skalę światową Tribotechnologią. 


W skali światowej nawet 50% energii produkowanej corocznie pochłaniają opory tarcia.
Wskutek zużycia corocznie eliminowane są setki tysięcy silników, maszyn, elementów układów napędowych, paliwowych i wtryskowych.  Zatem tribologia, której zakres nie ogranicza się tylko do procesów tarcia w silnikach spalinowych, elementach przeniesienia napędu, lecz dotyczy także wszystkich procesów tarcia w przyrodzie i technice.

Badania nanotechnologii Panther P52 Politechnika Opolska 

Bardzo ważnym zjawiskiem towarzyszącym tarciu, o dużym znaczeniu technicznym, są procesy zużywania materiałów trących, straty energetyczne oraz smarowanie.

Zużycie tribologiczne jest rodzajem zużycia spowodowanego procesami tarcia, w którym następuje zmiana masy oraz struktury i fizycznych własności powierzchni obszarów styków. Intensywność zużycia zależy od odporności powierzchni oraz od rodzaju oddziaływania.

Tym samym tworzone przez nanotechnologię Panther P52 m.in. korzystne zmiany powierzchniowe, stworzenie warstw ceramiczno-grafenowych silniejszych, odporniejszych kilkukrotnie od metalu ma istotny wpływ na wzrost sprawności i znaczące zmniejszenie tarcia, zużycia czy strat energetycznych.

Bardzo duża uwagę, pracę nad zjawiskiem tarcia poświecił znany człowiek w historii ludzkości Leonardo da Vinci, wprowadzając pojęcie „siła tarcia”.

Panther P52 Motorsport
Zjawisko tarcia w przypadku jednostek napędowych (silników, skrzyń biegów, elementów przeniesienia napędu, układów paliwowych, wtryskowych) jest zjawiskiem negatywnym i należy je jak tylko to możliwe minimalizować.

Wyjątki stanowią elementy sprzęgieł, gdzie przeniesienie momentu obrotowego jest możliwe dzięki siłom tarcia lecz zarówno zbyt niskiej tarcie jak i zbyt wysokie powoduje obniżenie sprawności i trwałości. Wszelkie drgania, wibracje będące wynikiem nieodpowiedniego smarowania, nadmiernego tarcia przenoszone na sprzęgła z elementów z nimi współpracujących przyczyniają się do spadku ich sprawności jak i trwałości.Podczas testów nanotechnologii Panther P52 i technologii LPG  trasa przebiegała również przez Mediolan -pomnik Leonardo da Vinci w centrum miasta, więc z chęcią odwiedziliśmy pomnik tego od którego wywodzi się nauka o tarciu
Dlatego minimalizowania zjawiska samozapłonów, nieodpowiedniego spalania mieszanki, nadmiernego tarcia, z użyciem naszych autorskich pakietów w tym nanotechnologii Panther P52 przyczynia się do spadku wibracji, drgań a tym samym lepszej sprawności, trwałości także samych sprzęgieł.

Ponadto występujące przy zastosowaniu nanotechnologii Panther P52 zjawisko selektywnego przenoszenia materii (baza preparatów Panther P52 – molekuły GP opracowania już w 1991 roku) pozwala na znaczącą regenerację powierzchni tarcia, co w przypadku sprzęgieł mokrych, mechanizmów różnicowych o zwiększonym tarciu, pozwala na utrzymanie sił docisku, powierzchni przylegania, w długim okresie czasu na wysokim poziomie.

Zweryfikowane faktyczne wydłużenie trwałości to 4-5 krotnie niż w przypadku stosowania jedynie dedykowanego oleju. W przypadku silników spalinowych, znaczące zmniejszenie tarcia, polepszenie struktur powierzchni metalu m.in. przez zjawisko selektywnego przenoszenia materii (molekuły GP) przyczynia się do znaczącego wzrostu szczelności silnika, zmniejszenia strat własnych, temperatur powietrzni na miejscach ich styków.
 
Tym samym zmniejsza się maksymalna temperatura oleju, następuje szybsze jego chłodzenie, lepsza jego cyrkulacja i znacznie lepsza zdolność do utrzymania filmu olejowego. Wzrost szczelności silnika pozwala na generowanie większej energii z paliwa, większej sprawności silnika (lepsze ciśnienie statyczne i dynamiczne w komorze spalania, znacznie mniejsze przedostawanie się spalin do niższych partii silnika (do skrzyni korbowej) i tym samym wydłużenie trwałości oleju silnikowego.
 
Pomiary po zastosowaniu pakietu LSPI/SPI & Friction Solution w A4 3.2 FSI V6 - 28 KM i 40 Nm więcejEfektywne działanie autorskich pakietów 44tuning Performance Center, będących efektem dokonanego światowego odkrycia w zakresie zjawiska LSPI i SPI, nieodpowiedniego spalania mieszanki, nadmiernego tarcia, w połączeniu z zastosowaniem nanotechnologii dlasy premium Panther P52 przyczynia się do znaczącego wzrostu sprawności, zmniejszenia zużycia paliwa, wzrostu trwałości i znaczonego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.

Aktualnie w toku finalne badania naukowe celem końcowego potwierdzenia światowej wartości tribotechnicznej i ekologicznej wspólnych dokonań zespołu 44tuning Performance Center oraz marki Panther P52.  


Nanotechnologia Panther P52 Grafen podczas aplikowania do silnikaPo więcej informacji w sprawie nanotechnologii Panther P52 (aktualnie 36 preparatów), autorskich pakietów LSPI/SPI & Friction Solution (dla silników benzynowych), pakietów SPI & Friction Solution (dla silników w motocyklach i quadach), pakietów Power & Friction Solution (dla silników wysokoprężnych - diesel) czy Power Economy Performance (pakietów łączących minimalizowanie negatywnych zjawisk + tuning dla silników benzynowych i diesel)  zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami
- kon
takt