Znaczące zmiany na rynku motoryzacyjnym i tuningu

Rozumiemy, że ta informacja może spowodować znaczące zdziwienie, wręcz niedowierzanie, tym bardziej u osób, które przez lata korzystały (bądź korzystają, wykonują) bądź chcą skorzystać z różnego rodzaju usług na rynku motoryzacyjnym, w tym z:

 • powszechnego serwisowania pojazdów, maszyn (również w ASO, przez serwis w/g danych producenta)
 • chip tuningu (w każdej jego formie) 
 • tuningu (w tym każdej jego odmiany w formie mechanicznej, elektrycznej, elektronicznej)
 • zakupu (w tym sprzedaży) i montażu części tuningowych wpływających na pracę jednostki napędowej  
 • montażu instalacji LPG (w tym tak zwanych fabrycznych) 
 • wyłączania EGR, DPF, AdBlue
 • a nawet wykonać samej wymiany olejów, filtrów czy przeglądu w powszechnie stosowanej na rynku formie 

Czy zdajemy sobie sprawę, że to wręcz rewolucja? Tak, bardzo dobrze, to rewolucja i potrzebna nam wszystkim. Dlatego jeżeli chcesz:

 • sprawdzić tylko moc i moment obrotowy (poprzez sam pomiar na hamowni)
 • jedynie zwiększyć osiągi w tym moc, moment obrotowy, przyśpieszenie, uzyskać obniżenie spalania przez np: poprzez sam powszechnie dostępny chip tuning, wgranie programu (tuningowego czy od mocniejszej wersji tego samego silnika), samo uaktywnienie wyższej mocy w oprogramowaniu fabrycznym, montaż powerboxa, sterownika zewnętrznego czy samego modułu DBW
 • wykonać samą wymianę oleju, filtrów (silnik czy skrzynia biegów, układ napędowy)
 • dokonać samego czyszczenia (wymiany) elementów odpowiadających za ograniczenie emisji jak EGR, DPF, FAP, SCR (AdBlue) 
 • samej wymiany np: wtryskiwaczy, turbosprężarki, kolektora ssącego etc 
 • samego usunięcia klap wirowych w kolektorze
 • samej wymiany dynamicznej oleju w skrzyni automatycznej, dwusprzęgłowej  
 • zamontować instalację LPG w formie powszechnie dostępnej na rynku (w tym nazywane jako fabryczne) 
 • czy wyłączyć urządzenia odpowiedzialne za zmniejszenie emisji zanieczyszczeń jak EGR, DPF, SCR (AdBule) bez efektywnego i faktycznego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 

bądź świadom, że tego rodzaju usługi, w szczególności w formie powszechnie oferowanej rynkowo, jak:

 • sam tuning (również montaż szeregu części tuningowych wpływających na pracę, osiągi silnika, sprawność, efektywność spalania mieszanki, nadmierne tarcie, LSPI czy SPI i szereg zjawisk synergicznych)
 • chip tuning, tuning elektroniczny (nawet w formie indywidualnego strojenia),
 • sam montaż instalacji LPG (w tym "fabryczne" instalacje LPG) 
 • sama wymiana oleju, filtrów w silniku czy w skrzyni biegów, napędach
 • sama usługa czyszczenia (wymiany) elementów odpowiadających za ograniczenie emisji jak EGR, DPF, FAP, SCR (AdBlue) 
 • sama wymiana np: wtryskiwaczy, turbosprężarki, kolektora ssącego etc  
 • same usunięcia klap wirowych w kolektorze
 • sama wymiana dynamiczna czy statyczna oleju w skrzyni automatycznej, dwusprzęgłowej 
 • sam przegląd serwisowy w/g zaleceń producenta samochodu, maszyny, sprzętu (nawet w ASO) 
 • czy nawet opinia biegłego, rzeczoznawcy (bez udziału eksperta z tej dziedziny) nie posiadającego bezspornej wiedzy, kompetencji, przeszkolenia, technologii (co do aktualnego stanu techniki i wymogów natury prawnej a nie sprzed kilku lat)   
 • i wiele innych usług, produktów nie obejmujących w swoim zakresie pełnego technicznie zweryfikowania stanu, kondycji i nasilenia negatywnych zjawisk (silnik i napęd) przed przystąpieniem do działań jak i nie obejmujących stosownych procesów, procedur, technologii weryfikacji po wykonaniu i w czasie dalszej eksploatacji

to rozwiązania, usługi niepełne technicznie, sprzeczne ze stanem techniki, wręcz z poprzedniej epoki.

Zarazem nie mogą być już wykonywane w tak okrojonym zakresie jak dotychczas, także pod względem prawnym! - szczegóły, uzasadnienie, obszernie opisywane w dalszej części artykułu

W tym miejscu warto zobaczyć poniżej dostępny film pokazujący stan jednostki napędowej Volvo V40 D2 1.6 Diesel 115 KM (przebieg ok. 170 tyś km) po wykonanej kontroli (ok. 8 tyś km od zakupu i ok. 3 tyś km od ostatniej wizyty u mechanika na przeglądzie) dlaczego nie wolno wykonać samego pomiaru na hamowni oraz czy większa moc i moment wykazana na hamowni to powód do radości czy obaw. 

 

Taki sam zakres wymogów techniczno pranych dotyczy wielu usług na rynku motoryzacyjnym oferowanych i wykonywanych bez:

 • pełnej technicznie weryfikacji stanu, kondycji, sprawności jednostek napędowych (silnik i napęd)
 • sprawdzenia działania urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń
 • kontroli stanu zanieczyszczeń i degradowania olei (w tym ich doboru)
 • weryfikacji nasilenia, konsekwencji z tytułu występujących od nowości (w tym nasilenie wraz z przebiegiem) negatywnych zjawisk jak samozapłon LSPI/SPI, nadmierne tarcie, nieodpowiednie spalanie mieszanki, spadek szczelności dynamicznej (w tym większe generowanie oparów ze skrzyni korbowej)

zarówno jeszcze podjęciem działań (np: naprawy, przeglądu, modernizacji, etc) jak i należytej weryfikacji po ich wykonaniu.

Ford Mustang 2.3 Ecoboost, stwierdzenie poważnego uszkodzenia silnika z uwagi na wykonanie tuningu w innej firmie wydech + dolot + program i tym samym znaczące nasilenie zjawiska samozapłonów

Zarazem oferowanie i wykonywanie sprzedaży części, usług nie uwzględniające wymogów wynikających z aktualnego stanu techniki,  wymogów natury prawnej,

w tym bez należytego zmniejszenia negatywnych zjawisk oraz nadania finalnie odpowiedniego, uzupełniającego (lub korygującego) zakresu przeglądowego informacje przeglądowe producenta niesie za sobą szereg konsekwencji (zarówno dla użytkownika, właściciela, wykonującego, sprzedającego) teraz i w przyszłości. 

Tym samym ten film wraz z obszernym wyjaśnieniem ukazuje zastosowanie wyników naszego światowego odkrycia w praktyce w postaci zmniejszenia negatywnych zjawisk (silnik i skrzynia biegów) w samochodzie Honda Civic 1.5 Turbo 182 KM  

 
 

Z czego wynikają aktualne zmiany

Praktyczne wdrożenie nowych technologii opracowanych również w naszej firmie (w tym na podstawie naszego, światowego odkrycia) pozwalają znacząco podnieść sprawność spalinowych i hybrydowych jednostek napędowych (silniki, skrzynie biegów, podzespoły napędowe) wpływając korzystnie na poprawę osiągów, elastyczności, reakcji na pedał gazu, mocy, momentu obrotowego, zmniejszenie spalania. Zarazem co bardzo istotne zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, degradowania olei i wydłużenie trwałości spalinowych oraz hybrydowych jednostek napędowych. Przyczynia się zarazem do wzrostu bezpieczeństwa czynnego poprzez wyższą sprawność jednostki napędowej, lepszą wykonywalność parametrów wraz z efektywniejszym działaniem układu napędowego, sprzyjając defensywnej technice jazdy oraz ekonomii.    

Według aktualnego stanu techniki i weryfikacji prawnych

między innymi samego tuningu, chip tuningu czy montażu LPG, nie wolno już wykonać bez uprzedniego, precyzyjnego, pełnego technicznie zweryfikowania stanu oraz kondycji jednostki napędowej w tym urządzeń, elementów odpowiedzialnych za emisję zanieczyszczeń (ich usprawnienia)  jak i potwierdzonego, efektywnego zmniejszenia negatywnych zjawisk (silnik i napęd).
 porownanie toki lspi 2 2

Do takich negatywnych zjawisk, występujących w wielu jednostkach napędowych od nowości (zakres konstrukcyjny, oraz zakres eksploatacyjny - nasilanie się z przebiegiem) należą: samozapłon w komorze spalania LSPI/SPI (silniki benzynowe oraz z LPG) jak i w pozostałych silnikach (benzyna, diesel):

 
 
Wykonanie jakichkolwiek zmian tuningowych, w tym chip tuningu czy montażu instalacji LPG a nawet samej wymiany oleju silnikowego bez uprzedniego, efektywnego zmniejszenia ww. negatywnych zjawisk (w tym bez dodatkowego przygotowania Bi-Fuel przed montażem LPG) stanowi sprzeczność ze stanem techniki i naraża na poważne konsekwencje cywilne i karne (zlecającego i wykonującego) teraz czy w przyszłości.  
 Afera Gazowa LPG zgłoszona przez poszkodowanego we wrześniu 2021 do Najwyższej Izby Kontroli

Jest to po prostu niebezpieczne pod względem technicznym i sprzeczne w zakresie prawnym

miedzy innymi w zakresie przeciwdziałania niszczenia mienia, potencjalnego stwarzania katastrofy w ruchu drogowym (patrz przepisy Kodeks Karny)  dla czynnych i biernych użytkowników m.in. pod względem bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia (Kodeks Karny) z uwagi na przebywanie, jazdę w ciągu spalin z takich pojazdów (w drodze aktualnej interpretacji SN, wyroków sądów jest to bezpośrednie naruszanie dóbr osobistych do jakich należy m.in. nasze zdrowie) czy w zakresie przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji (oferowanie usług tańszych, niepełnych technicznie celem zyskania klienta i tym samym korzyści materialnej) 
 
 

Taki sam zakres techniczno prawny dotyczy wielu usług powszechnie świadczonych na rynku motoryzacyjnym, które nie mogą być już wykonywane bez pełnego technicznie postepowania z uwzględnieniem powyższych informacji. Do takich usług należą m.in 

 • sama wymiana oleju silnikowego i filtrów
 • sama wymiana dynamiczna oleju w skrzyni biegów 
 • sama wymiana świec zapłonowych
 • sama wymiana układu katalitycznego 
 • stosowanie interwałów wymiany olejów, przeglądów typu Long Life
 • brak wymiany lub nieodpowiednia, sama wymiana oleju w układzie napędowym
 • sam pomiar mocy na hamowni (nawet sam pomiar na hamowni obciążeniowej posiadającej akceptację techniczną w branży Automotive) 
 • wykonywanie pomiarów na inercyjnej hamowni podwoziowej (bazowanie na danych zebranych z jej udziałem np: w celach informacji o mocy silnika, momencie obrotowym, krzywych mocy i momentu obrotowego, stanie, kondycji, sprawności silnika spalinowego, jednostki hybrydowej, osprzętu czy to w celach wykonania, wykazania efektów przed i po tuningu czy tylko informacyjnych co do danych aktualnych)  - podwoziowa hamownia inercyjna (wg stanu techniki, prawa w tym przepisów przeciwdziałających nieuczciwej konkurencji) nie była i nie jest miarodajnym urządzeniem, nie powinna być wykorzystywana w/w celach, tym bardziej komercyjnych (nie pozwala na pełną technicznie weryfikację sprawności, parametrów pracy silnika, osprzętu, układu napędowego, emisyjnego, negatywnych zjawisk, etc) - poprzez m.in zbyt krótki czas pomiaru (brak należytego obciążenia i możliwości jego dostosowania do potrzeb mierzonej jednostki napędowej) w tym braku "pełnego, poprawnego wzbudzenia silnika i wykazania zjawisk w nim zachodzących", poprzez wysoką masę wirującą (rolek) zaburzanie charakterystyk, krzywych, wartości momentu obrotowego, mocy, krzywej i wartości pomiaru strat, wprowadzając w błąd zarówno osobę na niej pracującą (bazująca z danych na niej uzyskanych w celach wykonania usług np: chip tuningu, tuningu, regulacji LPG, testu produktów) jak i osoby z niej korzystające - (sugerujące się, wspierające się, powołujące się na wyniki uzyskane z jej udziałem)   
 • sama wymiana elementów w układzie emisyjnym 
 • sam przegląd instalacji LPG w formie powszechnie stosowanej na rynku (nawet w/g zaleceń producenta) 
 • zastosowanie oleju zalecanego przez producenta samochodu, który w rzeczywistości nie spełnia wymogów podzespołu do którego jest stosowany
 • sama regeneracja a następnie wymiana turbosprężarek, wtryskiwaczy   
 • samo czyszczenie DPF/FAP,SCR 
 • samo czyszczenie zbiornika AdBlue
 • sama wymiana elementów kontrolnych dla układu emisyjnego np: sonda Lambda, czujniki Nox
 • sam przegląd okresowy w/g zaleceń producenta jednostki napędowej, pojazdu  
 • a nawet sam przegląd na stacji kontroli pojazdów w/g wytycznych Transportowego Dozoru Technicznego  

To tylko kilkanaście z wielu powszechnie dostępnych usług, które nie mogą być już wykonywane w tak powszechnie okrojonym, niepełnym technicznie zakresie z powodów konfliktu techniczno prawnego z aktualnym (jak i również wcześniejszym) stanem techniki a zarazem obowiązującym prawem (przepisami UE w tym homologacji w zakresie emisji spalin, kodeksu karnego, przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji, o ochronie dóbr osobistych a także wobec Konstytucji RP i prawa naturalnego)    

Dlatego w trosce o dobrostan klientów, potencjalnych klientów ich pojazdów, innych czynnych czy biernych użytkowników

dostępne są u nas pełne opcje techniczne, począwszy od pełnej weryfikacji stanu, kondycji, nasilenia negatywnych zjawisk po autorskie pakiety zmniejszające te negatywne zjawiska (w tym przygotowanie Bi-Fuel – o ile jednostka rokuje odpowiednią pracą na paliwie LPG), znacząco poprawiające sprawność a tym samym poprzez jej wzrost i efektywniejsze spalanie mieszanki moc, moment obrotowy, zmniejszające emisję zanieczyszczeń i spalanie czy degradowanie oleju silnikowego.

Na kolejnym praktycznym przykładzie, pokazanym w tym materiale filmowym, tym razem poprzez historię nowego Forda Mustanga Bullita (5.0 V8) można zobaczyć efekty korzyści, zarówno w zakresie zmniejszenia negatywnych zjawisk (silnik i napęd), w tym degradowania olei, zmniejszenia emisji spalin, jak i poprawę kultury pracy oraz sprawności. 

Istnieje u nas również opcja wykonania tuningu ale tylko dla jednostek, które po wykonaniu w/w usprawnień osiągają parametry , które w bezpieczny sposób pozwalają na to.

W takim przypadku to do zlecającego/właściciela pojazdu należą obowiązki formalne, w zakresie zależnym od kraju rejestracji pojazdu, przepisów w danym kraju co do zgłoszenia dokonanych zmian.

 

Ponadto dostępne są również same zakresy diagnostyki obciążeniowej celem weryfikacji zarówno stanu kondycji jak i ww. negatywnych zjawisk z których korzystają użytkownicy nowych samochodów po okresie docierania (np.: z LPG, benzynowi ze zjawiskami LSPI/SPI) jak i używanych np.: po ich zakupie.

 

Z tego tytułu wykonujemy również ekspertyzy techniczne pozwalające na dochodzenie swoich roszczeń jeszcze bez konieczności prowadzenia spraw sądowych czy zarazem stają się nieodzownym zakresem dla ich odpowiedniego, merytorycznego i techniczno prawnego wsparcia.

Reasumując, zmiany i efektywne działanie wg. aktualnej wiedzy technicznej jest bardzo potrzebne.

Nagar w końcowej części wydechu w samochodzie mającym przebieg 6000 km 

To wszystko po to, byśmy faktycznie mogli bezpieczniej użytkować pojazdy czy maszyny ze spalinowymi jednostkami napędowymi, pracować w ich otoczeniu a zarazem mniej truli jeden drugiego, choćby przez "znacznie mniejsze smrodzenie z wydechu do czyjeś kabiny"

 

Tym samym wpływając na zmniejszenie czy uniknięcie wielu synergicznych wydarzeń w życiu ludzi jak np: zaśnięcia za kierownicą, pogorszona wydolność psychofizyczna, zawały serca za kierownicą, po  znacząco mniejsze zatruwanie otaczającego nas środowiska. 

Po więcej informacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami – kontakt.