pomiary emisji Jeep Grand Cherokee 6.4 Hemi z instalacją LPG Tartarini

Jeśli chcesz poprawić osiągi (moc, moment, przyśpieszenie, obniżenie spalania) swojego pojazdu – bądź świadom, że sam tuning (w tym montaż części tuningowych wpływających na pracę, osiągi silnika) chip tuning czy w formie powszechnej rynkowo sam montaż LPG (w tym "fabryczne" instalacje LPG) to wręcz rozwiązania z poprzedniej epoki.

 tabela degradowania oleju

Taki sam zakres dotyczy wielu usług na rynku motoryzacyjnym oferowanych i wykonywanych bez pełnej technicznie weryfikacji stanu, kondycji, sprawności i negatywnych zjawisk jeszcze przed podjęciem działań.

Ford Mustang 2.3 Ecoboost, stwierdzenie poważnego uszkodzenia silnika z uwagi na wykonanie tuningu w innej firmie wydech + dolot + program i tym samym znaczące nasilenie zjawiska samozapłonów

Zarazem ich oferowanie i wykonywanie nie uwzględniające wymogów wynikających z aktualnego stanu techniki,  wymogów natury prawnej w tym bez należytego zmniejszenia negatywnych zjawisk oraz nadania odpowiedniego zakresu przeglądowego uzupełniającego informacje producenta. 

 
Praktyczne wdrożenie nowych technologii opracowanych również w naszej firmie (w tym na podstawie naszego, światowego odkrycia) pozwalają znacząco podnieść sprawność spalinowych i hybrydowych jednostek napędowych (silniki, skrzynie biegów, podzespoły napędowe) wpływając korzystnie na poprawę osiągów, elastyczności, reakcji na pedał gazu, mocy, momentu obrotowego, zmniejszenie spalania a zarazem co bardzo istotne zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i wydłużenie ich trwałości.
 
Według aktualnego stanu techniki i weryfikacji prawnych, min. samego tuningu, chip tuningu czy montażu LPG, nie wolno już wykonać bez uprzedniego, precyzyjnego, pełnego technicznie zweryfikowania stanu oraz kondycji jednostki napędowej w tym urządzeń, elementów odpowiedzialnych za emisję zanieczyszczeń (ich usprawnienia)  jak i potwierdzonego, efektywnego zmniejszenia negatywnych zjawisk.
 porownanie toki lspi 2 2
Do takich negatywnych zjawisk, występujących w wielu jednostkach napędowych od nowości (zakres konstrukcyjny, oraz zakres eksploatacyjny (nasilanie się z przebiegiem) należą: samozapłon w komorze spalania LSPI/SPI (silniki benzynowe oraz z LPG) jak i w pozostałych silnikach (benzyna, diesel):
 
 • nadmierne tarcie
 • nieodpowiednie spalanie mieszanki
 • nadmierne przedostawanie się paliwa do oleju
 • obniżona szczelność dynamiczna (często już po kresie docierania)
 • pogorszona trwałość (w tym wysokie ryzyko zatarć, uszkodzeń)
 • nadmierna pulsacja w układzie CR (diesel)
 • zwiększone degradowanie olei (w tym często nieodpowiednie dopasowanie normy olei i klas lepkości) 
 • znacznie podwyższona i pogorszającą się z przebiegiem emisja zanieczyszczeń.
 
Wykonanie jakichkolwiek zmian tuningowych, w tym chip tuningu czy montażu instalacji LPG bez uprzedniego, efektywnego zmniejszenia ww. negatywnych zjawisk (w tym bez dodatkowego przygotowania Bi-Fuel przed montażem LPG) stanowi sprzeczność ze stanem techniki i naraża na poważne konsekwencje cywilne i karne (zlecającego i wykonującego) teraz czy w przyszłości.  
 Afera Gazowa LPG zgłoszona przez poszkodowanego we wrześniu 2021 do Najwyższej Izby Kontroli
Jest to po prostu niebezpieczne pod względem technicznym (przeciwdziałaniu niszczeniu mienia czy potencjalnego stwarzania katastrofy w ruchu drogowym - patrz przepisy Kodeks Karny) oraz dla czynnych i biernych użytkowników m.in. pod względem bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia (Kodeks Karny) z uwagi na przebywanie, jazdę w ciągu spalin z takich pojazdów (w drodze aktualnej interpretacji SN, wyroków sądów jest to bezpośrednie naruszanie dóbr osobistych do jakich należy m.in. nasze zdrowie).
 
 

Taki sam zakres techniczno prawny dotyczy wielu usług powszechnie świadczonych na rynku motoryzacyjnym, które nie mogą być już wykonywane bez pełnego technicznie postepowania z uwzględnieniem powyższych informacji. Do takich usług należą m.in 

 • sama wymiana oleju silnikowego i filtrów
 • sama wymiana dynamiczna oleju w skrzyni biegów 
 • sama wymiana świec zapłonowych
 • sama wymiana układu katalitycznego 
 • stosowanie interwałów wymiany olejów, przeglądów typu Long Life
 • brak wymiany lub nieodpowiednia, sama wymiana oleju w układzie napędowym
 • sam pomiar mocy na hamowni (nawet sam pomiar na hamowni obciążeniowej posiadającej akceptację techniczną w branży Automotive) 
 • wykonywanie pomiarów na inercyjnej hamowni podwoziowej (bazowanie na danych zebranych z jej udziałem np: w celach informacji o mocy silnika, momencie obrotowym, krzywych mocy i momentu obrotowego, stanie, kondycji, sprawności silnika spalinowego, jednostki hybrydowej, osprzętu czy to w celach wykonania, wykazania efektów przed i po tuningu czy tylko informacyjnych co do danych aktualnych)  - podwoziowa hamownia inercyjna (wg stanu techniki, prawa w tym przepisów przeciwdziałających nieuczciwej konkurencji) nie była i nie jest miarodajnym urządzeniem, nie powinna być wykorzystywana w/w celach, tym bardziej komercyjnych (nie pozwala na pełną technicznie weryfikację sprawności, parametrów pracy silnika, osprzętu, układu napędowego, emisyjnego, negatywnych zjawisk, etc) - poprzez m.in zbyt krótki czas pomiaru (brak należytego obciążenia i możliwości jego dostosowania do potrzeb mierzonej jednostki napędowej) w tym braku "pełnego, poprawnego wzbudzenia silnika i wykazania zjawisk w nim zachodzących", poprzez wysoką masę wirującą (rolek) zaburzanie charakterystyk, krzywych, wartości momentu obrotowego, mocy, krzywej i wartości pomiaru strat, wprowadzając w błąd zarówno osobę na niej pracującą (bazująca z danych na niej uzyskanych w celach wykonania usług np: chip tuningu, tuningu, regulacji LPG, testu produktów) jak i osoby z niej korzystające - (sugerujące się, wspierające się, powołujące się na wyniki uzyskane z jej udziałem)   
 • sama wymiana elementów w układzie emisyjnym 
 • sam przegląd instalacji LPG w formie powszechnie stosowanej na rynku (nawet w/g zaleceń producenta) 
 • zastosowanie oleju zalecanego przez producenta samochodu, który w rzeczywistości nie spełnia wymogów podzespołu do którego jest stosowany
 • sama regeneracja a następnie wymiana turbosprężarek, wtryskiwaczy   
 • samo czyszczenie DPF/FAP,SCR 
 • samo czyszczenie zbiornika AdBlue
 • sama wymiana elementów kontrolnych dla układu emisyjnego np: sonda Lambda, czujniki Nox
 • sam przegląd okresowy w/g zaleceń producenta jednostki napędowej, pojazdu  
 • a nawet sam przegląd na stacji kontroli pojazdów w/g wytycznych Transportowego Dozoru Technicznego  

To tylko kilkanaście z wielu powszechnie dostępnych usług, które nie mogą być już wykonywane w tak powszechnie okrojonym, niepełnym technicznie zakresie z powodów konfliktu techniczno prawnego z aktualnym (jak i również wcześniejszym) stanem techniki a zarazem obowiązującym prawem (przepisami UE, kodeksu karnego, przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji, o ochronie dóbr osobistych)    

Dlatego w trosce o dobrostan klientów, potencjalnych klientów ich pojazdów, innych czynnych czy biernych użytkowników dostępne są u nas pełne opcje techniczne, począwszy od pełnej weryfikacji stanu, kondycji, nasilenia negatywnych zjawisk po autorskie pakiety zmniejszające te negatywne zjawiska (w tym przygotowanie Bi-Fuel – o ile jednostka rokuje odpowiednią pracą na paliwie LPG), znacząco poprawiające sprawność a tym samym poprzez jej wzrost i efektywniejsze spalanie mieszanki moc, moment obrotowy, zmniejszające emisję zanieczyszczeń i spalanie czy degradowanie oleju silnikowego.
 
 
 

Istnieje u nas również opcja wykonania tuningu ale tylko dla jednostek, które po wykonaniu w/w usprawnień osiągają parametry , które w bezpieczny sposób pozwalają na to.

W takim przypadku to do zlecającego/właściciela pojazdu należą obowiązki formalne, w zakresie zależnym od kraju rejestracji pojazdu, przepisów w danym kraju co do zgłoszenia dokonanych zmian.

 

Ponadto dostępne są również same zakresy diagnostyki obciążeniowej celem weryfikacji zarówno stanu kondycji jak i ww. negatywnych zjawisk z których korzystają użytkownicy nowych samochodów po okresie docierania (np.: z LPG, benzynowi ze zjawiskami LSPI/SPI) jak i używanych np.: po ich zakupie.

 

Z tego tytułu wykonujemy również ekspertyzy techniczne pozwalające na dochodzenie swoich roszczeń jeszcze bez konieczności prowadzenia spraw sądowych czy zarazem stają się nieodzownym zakresem dla ich odpowiedniego, merytorycznego i techniczno prawnego wsparcia.

Reasumując, zmiany i efektywne działanie wg. aktualnej wiedzy technicznej jest bardzo potrzebne.

Nagar w końcowej części wydechu w samochodzie mającym przebieg 6000 km 

To wszystko po to, byśmy faktycznie mogli bezpieczniej użytkować pojazdy czy maszyny ze spalinowymi jednostkami napędowymi, pracować w ich otoczeniu a zarazem mniej truli jeden drugiego, choćby przez "znacznie mniejsze smrodzenie z wydechu do czyjeś kabiny" wpływając na zmniejszenie czy uniknięcie wielu synergicznych wydarzeń w życiu ludzi jak np: zaśnięcia za kierownicą, pogorszona wydolność psychofizyczna, zawały serca za kierownicą, po  znacząco mniejsze zatruwanie otaczającego nas środowiska. 

Po więcej informacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami – kontakt.