W związku z wejściem w życie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych (RODO) informuję, że MYNANO HIGH AUTOMOTIVE TECHNOLOGY Sp. z o.o. Kępa  ul. Opolska 30, 46-022 Łubniany przetwarza przekazane przez Państwo dane osobowe:
 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  MYNANO HIGH AUTOMOTIVE TECHNOLOGY Sp. z o.o. Kępa ul. Opolska 30, 46-022 Łubniany.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować listownie pod ww. adresem siedziby.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27/04/2016 r. w związku z wykonywaniem umowy, a także w celu realizacji obowiązków podatkowych lub księgowych związanych z rozliczeniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę, jak również w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji o wykonanych usługach (podstawa: art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 4. MYNANO HIGH AUTOMOTIVE TECHNOLOGY Sp. z o.o. Kępa ul. Opolska 30, 46-022 Łubniany jako administrator może udostępnić i przekazać Państwa dane naszym odbiorcom, jak również podmiotom świadczącym nam usługi oraz instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania tych danych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, a w szczególności w okresie, przez który jesteśmy zobowiązani do przetwarzania i przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (w tym ustawy o podatku dochodowym i podatku VAT).
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO "prawo do bycia zapomnianym",
  • przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
  • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgodny na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, o których mowa w art. 21 ust.1 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).