Nowe BMW 750i podczas zakresu diagnostycznego i wykonania etapów minimalizowania negatywnych zjawisk LSPI/SPI oraz nadmiernego tarciaMasz samochód BMW na gwarancji lub ktoś z Twojej rodziny, znajomych, to ważna informacja! Producent tych samochodów nie przewiduje w zakresie przeglądów okresowych pełnego technicznie serwisu układu napędowego, w szczególności skrzyni biegów.

Natomiast producent skrzyni biegów, firma ZF jawnie określa takową potrzebę a tym samym jest to wymagane dla odpowiedniej sprawności, trwałości, bezpiecznej pracy, zarówno skrzyni biegów jak i całej jednostki napędowej. Nasze testy wykazały, że już w nowych skrzyniach biegów (przebiegi 3 000-10 000 km) potrafi znajdować się już bardzo duża ilość opiłek, co wedle informacji technicznej firmy ZF powinno kwalifikować skrzynię do rewizji.
 
Oczywiście w takim przypadku jest to nonsense lecz zarazem pokazuje, że automatyczne skrzynie biegów potrzebują cyklicznego i pełnego technicznie serwisowania, nawet zaraz po zakupie samochodu.

W tym przypadku, przy normalnym użytkowaniu serwis układu napędowego jest potrzebny co max. 40-50 000 km lub 2 lata, lecz pierwszy powinien odbyć się w zakresie pierwszych 3 000-10 000 km.

Co więcej, weryfikacja osadów, często aluminiowo-metalowych pokazuje, że sam olej nie wystarcza do odpowiedniej pracy i trwałości skrzyni biegów. Dlatego wymagane jest zastosowanie odpowiednich preparatów tribologicznych celem zmniejszenia współczynnika tarcia jak i stworzenia odpowiedniej warstwy ochronnej np: poprzez preparaty serii Panther P52 Automatic Gearbox.

W takim przypadku, mając "bezpłatny" pakiet serwisowy, można zgłosić pisemnie do ASO konieczność objęcia pojazdu pełnym technicznie serwisem układu napędowego. W przypadku odmowy, którą warto uzyskać na piśmie można wykonać serwis układu napędowego w niezależnej firmie zajmującej się serwisem układów napędowych a następnie zwrócić się o zwrot kosztów.

Dynamiczna wymiana oleju w skrzyniach automatycznych Oczywiście usługa musi być wykonana w pełni technicznie, wraz z wymaganą kontrolą stanu technicznego jednostki napędowej, jej pracy, działania układu emisyjnego (w szczególności w silnikach diesel) i nasilenia niekorzystnych zjawisk jak samozapłon, nadmierne tarcie, nieodpowiednie spalanie mieszanki w silnikach benzynowych. 

Odzyskanie poniesionych kosztów jest o tyle łatwe, że brak należytego serwisowania układu napędowego a tym samym wpływ na spadek sprawności układu przeniesienia napędu wiąże się ze zwiększonym zużyciem paliwa (większe straty momentu obrotowego i nadmierne tarcie), pogorszeniem emisji zanieczyszczeń.

Są to ważne argumenty, które przy dobrym wsparciu prawnym pozwalają na odzyskanie poniesionych kosztów a nawet na wymianę samochodu czy zwrot wartości fakturowej. Zarazem powyższe fakty pokazują ukrywanie faktycznych kosztów eksploatowania pojazdu, co jest tak naprawdę zabronione.

W tych celach wykonujemy ekspertyzy techniczne wraz z pełną technicznie weryfikacją stanu jednostki napędowej przed wykonaniem serwisu a następnie serwisem układu napędowego i stosowną dokumentacją końcową pozwalającą na odzyskanie poczynionych nakładów finansowych.
Pełna technicznie dynamiczna wymiana oleju w skrzyniach biegów Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu - kontakt