Rekomendacja po wykonaniu zakresu diagnostycznego i ekspertyzy technicznej