Man TGL 240 na hamowni podczas prac nad optymalizacją systemu Diesel LPG
Man TGL 240 na hamowni podczas prac nad optymalizacją systemu Diesel LPG
Prace nad usprawnieniem działania samochodu MAN TGL 12.240 trwały od 22 lipca tego roku. Okazało się, że egzemplarz ten został wyposażony w instalację gazową LPG+Diesel jednego z producentów dostępnych na rynku. Pierwsza diagnostyka na naszej nowej hamowni obciążeniowej dla samochodów ciężarowych Maha LPS Truck wykazała niesprawności i znaczące pogorszenie charakterystyki przy włączonej instalacji gazowej prze co kierowca nawet niech chciał jej włączać, gdyż silnik się "dziwnie" zachowywał.

 

Zatem potwierdziły się tezy Roberta Halickiego o których to konsekwencjach ostrzegał producentów takich instalacji już w grudniu 2012 roku. To anormalne zachowanie było spowodowane "dużą dziurą" w charakterystyce momentu obrotowego i nagłym "strzałem w górę" momentu powyżej 1500 obrotów.

 

Praca układu doładowania była niestabilna, analiza spalin nieodpowiednia gdyż wykazywała zbyt dużą ilość paliwa nawet na poziomie krytycznym. Dlatego dalszą część diagnostyki wykonywaliśmy na całkowicie wyłączonej instalacji gazowej. Okazało się, że instalacja mimo wyłączenia  wprowadzała zmiany dla pracy silnika i niestety charakterystyka nie była poprawna.

 

pdfpomiar mocy na hamowni MAN TGL 12.240 - wykres pracy instalacja LPG+Diesel - sterowanie w/g instrukcji producenta

 

Po gruntownym elektrycznym wyłączeniu instalacji pojawiła się nam wreszcie poprawna charakterystyka momentu, doładowanie ustabilizowało się jednakże i jego wartości i analiza spalin AFR nie była od odpowiednim poziomie dla tego silnika. Wykonanie kolejnych testów obciążeniowych wykazało, że jest znacząca nieszczelność na układzie EGR, zatem przystąpiliśmy do jego wyłączenia.

 

Zespół 44tuning podczas prac na instalacją Diesel LPG
Zespół 44tuning podczas prac na instalacją Diesel LPG
Tutaj trzeba koniecznie dodać, że samochód był wcześniej na diagnostyce w ASO Man-a i nie stwierdzono usterek i jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy silnika.

 

Po wyłączeniu z działania układu EGR i kolejnych pomiarach charakterystyka poprawiła się, doładowanie stało się w pełni stabilne i analiza AFR uległa znaczącej poprawie do poziomu akceptowalnego. Zatem mając poprawną charakterystykę na silniku przy pracy na ON włączyliśmy instalację gazową LPG+Diesel i dokonaliśmy kolejnych pomiarów które niestety ukazały, że instalacja wprowadza znaczące zaburzenia w pracy silnika do poziomu krytycznego.

 

Dlatego nasz zespół przyjrzał się budowanie i działaniu instalacji aby znaleźć przyczynę problemu. Do tematu wróciliśmy na początku września kiedy to ten sam MAN przyjechał na poprawę działania instalacji gazowej której kierunek nadał Robert Halicki.  Dokonano części zmian zalecanych przez naszego kolegę. Pomiary na hamowni ukazują zmiany przynoszące efekt ku zdziwieniu osoby technicznej z ramienia firmy montującej takie instalacje i przeszkolonej przez producenta.

 


MAN TGL 12.240 - widoczny zbiornik gazu LPG zamontowany pod podłogą
MAN TGL 12.240 - widoczny zbiornik gazu LPG zamontowany pod podłogą
Trzeba dodać, że ta sama osoba jeszcze kilka dni wcześniej negowała ten kierunek prac twierdząc, że to nie ma prawa funkcjonować. Zatem jesteśmy świadkami "cudu na Odrą" gdyż silnik Mana-a zaczął poprawniej pracować na włączonej instalacji LPG+Diesel, rozwija płynnie moment obrotowy, analiza spalin wykazuje dobry kierunek prac. Dlatego kolejnym krokiem było przygotowanie ustawień oprogramowania seryjnej kasety sterowania silnikiem (w tym przypadku Bosch EDC) do pracy w układzie z dwoma paliwami.

 

Po wykonaniu bazowych ustawień dla ON z fuzją z LPG nastąpiła regulacja gazu która została ustawiona na poziomie akceptowalnym, jednakże nasz kolega miał nadal obiekcje co do wpływania instalacji gazowej na ważne parametry pracy silnika. Mimo, tego samochód już na włączonej instalacji gazowej wyruszył na trasę. Po 2 tygodniach otrzymaliśmy informację, że samochód spala mniej ON o 6 litrów w stosunku do wcześniejszych odczytów i zużywa teraz 23 litry ON i 4.3 litra gazu (co jest wynikiem napawającym optymizmem jednakże nadal  w sprzeczności z folderami producenta tej instalacji gdyż powinien zużywać na poziomie ok.  20 litrów gazu + 7-8 gazu).

 

Robert Halicki podczas monitoringu danych pracy silnika w trakcie pomiarów na hamowni Maha Truck
Robert Halicki podczas monitoringu danych pracy silnika w trakcie pomiarów na hamowni Maha Truck
Dlatego z inicjatywy Roberta Halickiego Man trafił na kolejny raz na naszą hamownię. Dokonano zmian w instalacji i wyłączoną ten nurtujący Roberta wpływ instalacji gazowej na odczyty pracy silnika. Pomiary po tych zmianach wykazały, że poprawiła się charakterystyka momentu obrotowego do poziomu wcześniej nie osiągalnego. Zatem dokonaliśmy ponownie dodatkowych korekt w sterowniku fabrycznym aby obniżyć udział ON w wartościach momentu obrotowego  i dokonana została regulacja gazu wraz ze zwiększeniem jego udziału.

 

Po tych ustawieniach samochód uzyskał jeszcze lepszą sprawność, poprawiła się reakcja silnika na pedał gazu, próba obciążeniowa na hamowni w formie długotrwałego obciążenia wykazała stabilność parametrów i samochód wyjechał na jazdę próbną. Podczas jazdy próbnej samochód był monitorowany pod względem swoich parametrów, a kierowca zauważył znaczącą poprawę w elastyczności pracy silnika oraz sile w stosunku do pracy na wcześniejszych ustawieniach.

 

Zatem teraz wyjechał w trasę i oczekujemy informacji o jego litrażowaniu które w/g naszych wyliczeń winno oscylować na poziomie ok. 20-21 litrów ON i 5.5-6 litrów LPG.

 

pdfpomiar mocy z hamowni MAN TGL 12.240 - poprawna praca silnika z instalacją Diesel LPG z zastosowaniem myśli technicznej naszej firmy

 

Reasumując, cały przebieg praca nad tym samochodem który zajął defacto całe 4-ry dni pracy kilku osobowego zespołu i wykonaniu 42 pomiarów na hamowni z pełnym monitoringiem jego odczytów pracy + 1-go pomiaru długodystansowego obciążenia. Do tego specjalne stworzenie dwukrotne ustawień programowych - bazowych dla seryjnej kasety EDC (dla ON) aby silnik mógł odpowiednią pracować na włączonym LPG+Diesel . Przebieg prac ukazuje, że podobne problemy z których nie zdaje sobie sprawy wielu producentów czy montażystów mogą być w praktycznie każdym samochodzie z zamontowaną instalacją gazową.

 

Robert Halicki podczas kontroli pirometrem temperatur elementów w trakcie testu obciążeniowego
Robert Halicki podczas kontroli pirometrem temperatur elementów w trakcie testu obciążeniowego
Dlatego jeżeli masz samochodów z instalacją LPG+Diesel bez znaczenia jakiego producenta, Nie miałeś wykonanych korekt oprogramowania w fabrycznej kasecie silnika dla pracy z dwoma paliwami to zapraszamy do skorzystania z pełnej i szerokiej diagnostyki u nas celem sprawdzenia poprawności pracy - kontakt

 

Kontakt Motul